Copyright © 2010 Aquanity Living Water Tech Ltd

Frontpage Header

Living Water.

Living Water. Vital Energy.

Transform your water at home        
for better health and vitality  

"Water treatment technology that will improve your quality of life"    

Revitalize Water in your home today...    

"If you could naturally increase the quality and vitality of the drinking water you give your family and gain a list of other benefits for your body, garden and home for less than the cost of a cup of coffee per month, would you think about it seriously?"

Read more   Online Store

טל: 03-7920195

סיפור הלידה של ה Aqualizer מבית Aquanity

צפריר שפרון – הסיפור האישי

מגלה הטכנולוגיה

רקע

בשנת 1995, בהיותי בן 36, חל מפנה בחיי.

הכרתי את שיטת האיזון העצמי של דר' אדוארד באך, שיטה שמוכרת בשם "פרחי באך".

התחלתי ללמוד את באך בדרכי.

עד מהרה מצאתי את עצמי מטפל בעצמי, נוגע במקומות וברבדים שעד אותה עת נהגתי להתעלם מהם.

ההשפעות המדהימות של תמציות הפרחים של באך, דחפו אותי אל נתיב חיי, כמסתבר בדיעבד.

מצאתי את ייעודי כהילר, כמטפל, כמרפא עממי.

מצאתי את ייעודי כ"טכנולוג" בעודי מפתח שיטה שבה אפשר לתרגם 'הילינג אנרגטי' ליישומים ומוצרים שונים. שוב, קל לראות את זה בדיעבד.

נגלה לי הפן ה"רוקח" שבי, להלחין נוסחאות אנרגטיות שונות. בדיעבד נודע לי שאבי אבי, סבי, היה בעצמו רוקח מן השורה.

פיתוח

החלתי להפיק תמציות מפרחי ישראל על פי שיטת "באך", להשתמש בהן ולשכלל את יכולתי להיות קשוב לשינויים המתחוללים בי, בתחילה במובן הנפשי רגשי ולאחר מכן לעתים גם נמצאו הקשרים לשינויים גופניים.

בשלב זה, התחלתי לחבר נוסחאות שונות, שילובים של פרחי באך ופרחי ישראל, לטובת טיפולים עצמיים, גם בסימפטומים גופניים כמו כאבי ראש וגם בהיבטים נפשיים רגשיים כמו הרגעה, כשלרוב הדברים משולבים, למשל עייפות גופנית ולאות נפשית שמתורגמת לנמרצות ושמחה.

התמחיתי ב'באך', יעצתי לאחרים ואף לימדתי את 'פרחי באך' כשאני משתדל להיות נאמן לדרכו של באך, כלומר מצביע על יתרונות הטיפול העצמי לאיזון עצמי – בסיס כל העבודה הזו.

בשנים 1996 עד 1998 הפקתי למעלה ממאתיים וחמישים תמציות של פרחי בר ישראלים ולמדתי לאפיין את השפעותיהם.

בשנת 1998 נולדו התליונים האנרגטיים כאשר נתגלה שנשיאת התמציות איננה פחותת ערך מבליעתן. להפך, לעתים קרובות עוצמתה גדלה.

הגילוי

בשנת 2000 הביאה בכנפיה פריצת דרך שאפשרה את הויתור על אלכוהול בתהליך המיצוי. מכאן התמציות הפכו להיות על טהרת המים.

במקביל פותחה פורמולה המשלבת בין מקורות מים שונים וצמחים שונים שעניינם טיהור מים. פורמולה זו הניבה מים מטוהרים אנרגטית, לטובת הגשמת המטרה להגיע למים מטוהרים אנרגטית שישמשו למיצוי בשיטה חדשה. שיטה המוכרת כיום כשיטת 'חותם זפיר".

האמפולה עם ההרכב הספציפי הזה היא בפועל ההתקן הראשון של מים חיים שפותח באמצעות שיטה זו, בשלהי 1999.

מתוך משחק החלטתי לבדוק את השפעת הפורמולה הזו על מי הבית שלנו.

בימים הבאים שמנו לב שהמים שינו את הטעם שלהם, הפכו להיות יותר טעימים, שמנו לב שהם גם מנקים יותר טוב ועוד תופעות.

בתקופה ההיא שמתי כמה אמפולות אצל חברים ומכרים שהתעניינו וזהו.

אז לא הייתי מודע כלל לצורך להפיץ את הפיתוח הזה, לא ידעתי כלל שיש "מים חיים" ורק כאשר בשנת 2005, לאחר שנתגלה שיש מתקו אוסטרי (גרנדר) שהופך מי ברז ל "מים חיים" בטכנולוגיית השראה אנרגטית, הבנתי שבפועל זה מה שפותח לטובת מיצוי התמציות.

בעקבות ההבנה שיש להפיץ את הפתרון הזה, את הנוסחה הזו להמונים, שכן אכן מים אלה הם חדשות טובות בכל מובן, פותח ההתקן הראשון.

מאז פותחו כמה וכמה דגמים של התקני מים חיים, עדיין, במחירים שלא מאפשרים הפצה המונית, עדיין רק לאניני הטעם ובעלי המודעות הגבוהה.

הצלחה

בשנת 2010בשנת 2010 הוקמה חברת Aquanity.

בשנה זו נמצאה הדרך המתבקשת מהבחינה הטכנולוגית להחתים, להטמיע את התהודות האנרגטיות במוליכים אנרגטיים נוספים מלבד מים: מינרלים שונים, מתכות ובמקרים מסוימים גם צבע.

פריצת הדרך הטכנולוגית פתחה אפשרויות חדשות ומרתקות ליצירת מוצרים פשוטים, יעילים, במחירים שווים לכל כיס, ולהביא את בשורת המים החיים לכל בית ברז ואדם.

מים חיים אלה, המופקים ממי ברז באמצעות ה Aqualizer הם, למיטב הבנתי, תפיסתי ועבודת חיי – בסיס מצוין והכרחי לאיזון אנרגטי, מודעות עצמית וצמיחה רוחנית אשר ביחד מהווים את איכות החיים הכללית שלנו.

הכרחי אם כך, להעלות את איכות החיים, לא כי בלי זה לא נשרוד, אלא כי בלי זה רק נשרוד.

תודה

אני מודה לך שהקדשת מזמנך לעיין בתולדות הAqualizer- ומזמין אותך להצטרף למשפחת Aquanity להעלאת איכות חייך. עכשיו, זה בידיך.

– צפריר –